BLI MEDLEM

Som medlem i Scenekunst Sør får du en rekke fordeler:


- Tilgang til å søke på våre tilskuddsordninger som: SkS-LAB, SkS gjestespill, residensopphold og mentorordning.


- Tilgang på produksjons-/prøverom på Verkstedhallen til kr. 300,- pr dag, + rabatt på sceneleie på Teateret.


- Tilgang på produksjons-prøve og visningsrom til 40% rabatt på Rosegården Teaterhus.


- Tilgang på subsidierte scenerom på Teateret (se egen ordning) + 10 % rabatt på meny og lunsj til 75,-


- Tilgang  på lån av PA, projektor, lysrigg, mikrofon, dansematter/scenegulv.


- Hjelp til markedsføring og presse i forbindelse med forestillinger og scenekunstvisninger for publikum.


- Rabatterte priser på enkelte forestillinger på Kilden Teater og Konserthus.


- Invitasjon til SkS´ årsmøte, julebord og sommerfest og andre arrangementer i vår regi. 


Ordinært medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner med minst 3 års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning til, scenekunstfeltet. 

Ordinært medlemskap gir stemmerett.


Kr.500,- per år

Kr.250,- fra 1.september

Studentmedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner under utdanning innen eller i tilknytning til scenekunstfeltet.

Elever ved folkehøgskoler, videregående skoler, forskoler, høgskoler og universitet kan tegne studentmedlemskap.
Studentmedlemskap gir ikke stemmerett.


Kr. 100,- per år

Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter.
Støttemedlemskapet gir ikke stemmerett.


Valgfritt beløp

MEDLEMMER 2020

Vi ber alle medlemmer opprette profil på kreativesør.no, slik at vi enkelt kan lenke til bio.