BLI MEDLEM

Ordinært medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner med minst 3 års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning til, scenekunstfeltet. 

Ordinært medlemskap gir stemmerett.


Kr.500,- per år

Kr.250,- fra 1.september

MEDLEMMER 2020

Studentmedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner under utdanning innen eller i tilknytning til scenekunstfeltet.

Elever ved folkehøgskoler, videregående skoler, forskoler, høgskoler og universitet kan tegne studentmedlemskap.
Studentmedlemskap gir ikke stemmerett.


Kr. 100,- per år

Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter.
Støttemedlemskapet gir ikke stemmerett.


Valgfritt beløp

Vi ber alle medlemmer opprette profil på kreativesør.no, slik at vi enkelt kan lenke til bio.

KONTAKT OSS

Leder: 

Peder Horgen  975 30197


Informasjonsansvarlig:  

Tonje Steen  942 44737

scenekunstsor@gmail.com


Besøksadresse: Kongens gate 6, 4610 Kristiansand