BLI MEDLEM

Som medlem i Scenekunst Sør får du en rekke fordeler:


- Tilgang til å søke på våre tilskuddsordninger som: SkS-LAB, SkS gjestespill, residensopphold og mentorordning.


- Tilgang på produksjons-/prøverom på Verkstedhallen til kr. 300,- pr dag, + rabatt på sceneleie på Teateret.


- Tilgang på produksjons-prøve og visningsrom til 40% rabatt på Rosegården Teaterhus.


- Tilgang på subsidierte scenerom på Teateret (se egen ordning) + 10 % rabatt på meny og lunsj til 75,-


- Tilgang  på lån av PA, projektor, lysrigg, mikrofon, dansematter/scenegulv.


- Hjelp til markedsføring og presse i forbindelse med forestillinger og scenekunstvisninger for publikum.


- Rabatterte priser på enkelte forestillinger på Kilden Teater og Konserthus.


- Invitasjon til SkS´ årsmøte, julebord og sommerfest og andre arrangementer i vår regi. 


Ordinært medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner med minst 3 års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning til, scenekunstfeltet. 

Ordinært medlemskap gir stemmerett.


Kr.500,- per år

Kr.250,- fra 1.september

Studentmedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner under utdanning innen eller i tilknytning til scenekunstfeltet.

Elever ved folkehøgskoler, videregående skoler, forskoler, høgskoler og universitet kan tegne studentmedlemskap.
Studentmedlemskap gir ikke stemmerett.


Kr. 100,- per årStøttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter.
Støttemedlemskapet gir ikke stemmerett.


Valgfritt beløp

Kontakt oss for medlemskap i dag. Skriv et par setninger om deg selv, din bakgrunn og din virksomhet på epost til: scenekunstsor@gmail.com, og du hører snart fra oss!

Vi ber alle medlemmer opprette profil på kreativesør.no, slik at vi enkelt kan lenke til bio.