BLI MEDLEM

Ordinært medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner med minst 3 års relevant høyere utdanning og/eller tilsvarende profesjonell virksomhet innen, eller i tilknytning til, scenekunstfeltet. 

Ordinært medlemskap gir stemmerett.


Kr.500,- per år

Kr.250,- fra 1.september

Studentmedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner under utdanning innen eller i tilknytning til scenekunstfeltet.

Elever ved folkehøgskoler, videregående skoler, forskoler, høgskoler og universitet kan tegne studentmedlemskap.
Studentmedlemskap gir ikke stemmerett.


Kr. 100,- per årStøttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter.
Støttemedlemskapet gir ikke stemmerett.


Valgfritt beløp

Kontakt oss for medlemskap i dag. Skriv et par setninger om deg selv, din bakgrunn og din virksomhet på epost til: scenekunstsor@gmail.com, og du hører snart fra oss!

Som medlem i Scenekunst Sør får du en rekke fordeler:


- Tilgang til å søke på våre tilskuddsordninger som: SkS-LAB, SkS gjestespill, residensopphold og mentorordning.


- Tilgang på rimelige produksjons-/prøverom i Arendal og i Kristiansand.


- Gratis eller subsidierte kurs, foredrag og master-classes gjennom året. 


- Tilgang på rimelige produksjons-prøve og visningsrom på Rosegården Teaterhus.


- Tilgang  på lån av PA, projektor, lysrigg, mikrofon, dansematter/scenegulv.


- Hjelp til markedsføring og presse i forbindelse med forestillinger og scenekunstvisninger for publikum.


- Rabatterte priser på enkelte forestillinger på Kilden Teater og Konserthus.


- Invitasjon til SkS´ årsmøte, julebord og sommerfest og andre arrangementer i vår regi.