LAB OG GJESTESPILL

Gjestespill


Mange scenekunstnere har en produksjon på repertoaret som de gjerne skulle få spilt igjen, eller som aldri er blitt vist på hjemmebane. Dette vil SkS gjerne bidra til å gjøre noe med. 


Ordningen er ment å bidra til at nye gjestespill kommer til regionen, og at produksjoner som er produsert i regionen får flere visninger både her og andre steder i landet/verden. SkS åpner også for å bidra i produksjonsfasen av ny scenekunst i regionen. Prosjektet må ha sin hovedfinansiering fra annet hold.


Prosjektet skal foregå innen profesjonelle rammer, både kunstnerisk, organisatorisk og økonomisk. Det er et krav at hele eller deler av produksjonsperioden skal foregå i regionen.


Se siste utlysning av gjestespillmidler her.

SkS-Lab


I 2016 lanserte Scenekunst Sør prøveordningen SkS-Lab. 


SkS Lab verkstedene kan vare fra tre til fem dager, og avrundes gjerne med en åpen visning for publikum med en samtale i etterkant. Målet er å forske i former, leke med tekster, utfordre og utforske (u)mulighetene som ligger i det sceniske, og ikke minst; la scenekunstfolk med ulik kompetanse møte hverandre, og gjøre erfaringer sammen.


Verkstedet kan også fungere som forprosjekt og laboratorier til forestillinger som er i startgropen men har behov for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før eventuell søknadsprosess eller produksjonsperiode.


Se siste utlysning av SkS-Labmidler her.

SkS-Lab vol.8 - 8 søknader, 4 innvilget

Mottakere av støtte: 

Mottakere av støtte: 

Gjestespill vol.3 - 8 søknader, 4 innvilget

SkS-Lab og gjestespill er finansiert av: Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand 350 år, Aust-Agder fylkeskommune, Cultiva og Arendal kommune

KONTAKT OSS

Leder: 

Peder Horgen  975 30197

peder@scenekunstsor.no


Informasjonsansvarlig:  

Tonje Steen  942 44737

scenekunstsor@gmail.com


Besøksadresse: Kongens gate 6, 4610 Kristiansand