LAB OG GJESTESPILL

SkS-Lab


I 2016 lanserte Scenekunst Sør prøveordningen SkS-Lab. 


SkS Lab verkstedene kan vare fra tre til fem dager, og avrundes gjerne med en åpen visning for publikum med en samtale i etterkant. Målet er å forske i former, leke med tekster, utfordre og utforske (u)mulighetene som ligger i det sceniske, og ikke minst; la scenekunstfolk med ulik kompetanse møte hverandre, og gjøre erfaringer sammen.


Verkstedet kan også fungere som forprosjekt og laboratorier til forestillinger som er i startgropen men har behov for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før eventuell søknadsprosess eller produksjonsperiode.


Se siste utlysning av SkS-Labmidler her.

Gjestespill


Mange scenekunstnere har en produksjon på repertoaret som de gjerne skulle få spilt igjen, eller som aldri er blitt vist på hjemmebane. Dette vil SkS gjerne bidra til å gjøre noe med. 


Ordningen er ment å bidra til at nye gjestespill kommer til regionen, og at produksjoner som er produsert i regionen får flere visninger både her og andre steder i landet/verden. SkS åpner også for å bidra i produksjonsfasen av ny scenekunst i regionen. Prosjektet må ha sin hovedfinansiering fra annet hold.


Prosjektet skal foregå innen profesjonelle rammer, både kunstnerisk, organisatorisk og økonomisk. Det er et krav at hele eller deler av produksjonsperioden skal foregå i regionen.


Se siste utlysning av gjestespillmidler her.


Mottakere av SkS-LABmidler 

HØST 2021 - SkS-LAB vol. 10 - 7 søknader, 3 innvilgetMottakere av gjestespillmidler 

HØST 2021 - SkS gjestespill vol. 7 - 8 søknader, 3 innvilget