Nyttigelenker

Viktige søknadsfrister

JANUAR


Kristiansand kommune:

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Frist. 15. januar


FEBRUAR


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. februar


Kulturrådet:

Fri scenekunst teater

Frist. 2. februar


Kulturrådet:

Fri scenekunst - dans

Frist. 2. februar


Kulturrådet:

Forprosjekt scenekunst

Frist. 2. februar


Kulturrådet:

Formidling gjestespill

Frist. 2. februar


MARS


Kulturrådet:

Amatørteateraktivitet i grupper

Frist 2. mars


Kulturrådet:

Arrangørstøtte Scenekunst

Frist. 2. mars


Agder fylkeskommune:

Tilskudd til kulturtiltak

Frist. 15. mars


APRIL


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. april


Norsk skuespillerforbund:

Fond for frilansere

Frist. 1. april


JUNI


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. juni


Kulturrådet:

Formidling gjestespill

Frist. 3 juni


Kulturrådet:

Forprosjekt scenekunst

Frist. 3. juni


Kulturrådet:

Fri scenekunst - kunstnerskap

Frist. 3. juni


Kulturrådet:

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Frist. 3. juni


AUGUST


Kristiansand kommune:

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Frist. 15. augustCultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. august

SEPTEMBER


Norsk skuespillerforbund:

Fond for frilansere

Frist. 1. september


Kulturrådet:

Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Formidling gjestespill

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Forprosjekt scenekunst

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Forprosjekt scenekunst

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Fri scenekunst - prosjekt dans

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Fri scenekunst - prosjekt teater

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Frist. 2. september


OKTOBER


DKS:

Den kulturelle skolesekken

Frist. 1. oktober


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Arbeidsstipend

Frist. 16. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Arbeidsstipend yngre

Frist. 16. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Diversestipend

Frist. 16. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Diversestipend nyutd.

Frist. 16. oktober


DESEMBER


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. desember

Nyttige nettsteder

Løpende frister:


Norwegian Arts Abroad:

Bransjetilskudd - scenekunst

Markedsføringsstøtte


Kulturrådet:

FFLB - gjenopptakelse av sceneforestillinger

Nye spillesteder