TIDLIGERE TILDELINGER

Her er oversikten over alle prosjektene som er bevilget midler, både LAB og gjestespill, siden støtteordningens oppstart høsten 2016. Noen av arbeidsvisningene er utsatt grunnet Koronasituasjonen. Følg oss på Facebook for oppdatert info om nye visningstidspunkt.

SkS-Lab //Gjestespill Vol. 3 - 8 søknader, 2 innvilgetGjestespill Vol. 2 - 8 søknader, 2 innvilget