Historikk tildelinger

Tidligere tildelinger

Her er oversikten over alle prosjektene som er bevilget midler, både LAB og gjestespill, siden støtteordningens oppstart høsten 2016. Noen av arbeidsvisningene er utsatt grunnet Koronasituasjonen. Følg oss på Facebook for oppdatert info om nye visningstidspunkt. Rapport lenket til bilde.

SkS-Lab //


HØST 2022 - SkS-LAB vol. 12, - 16 søknader, 4 innvilget


SkS-LAB vol. 11 - 16 søknader, 4 innvilget


SkS-LAB vol. 10 - 7 søknader, 3 innvilgetSkS-Lab Vol. 9 - 11 søknader, 4 innvilget
SkS-Lab Vol. 8 - 8 søknader, 4 innvilget
SkS-Lab Vol. 7 - 11 søknader, 4 innvilget
SkS-Lab Vol. 6 - 6 søknader, 5 innvilgetSkS-Lab Vol. 5 - 8 søknader, 4 innvilgetSkS-Lab Vol. 4 - 4 søknader, 2 innvilgetSkS-Lab Vol. 3 - 14 søknader, 4 innvilget + 1 SpesiallabSkS-Lab Vol. 2 - 15 søknader, 8 innvilgetSkS-Lab Vol. 1 - 23 søknader, 4 innvilget


Mottakere av SkS-Formidling


SkS-Formidling vol. 9, - 8 søknader, 2 innvilget


Gjestespill vol. 8 - 11 søknader, 3 innvilget


Gjestespill vol. 7 - 8 søknader, 3 innvilgetGjestespill Vol. 6 - 10 søknader, 2 innvilget - rapport lenket til bildetGjestespill Vol. 5 - 8 søknader, 4 innvilgetGjestespill Vol. 4 - 8 søknader, 2 innvilgetGjestespill Vol. 3 - 8 søknader, 2 innvilgetGjestespill Vol. 2 - 8 søknader, 2 innvilgetGjestespill Vol. 1 - 6 søknader, 3 innvilget