Tidligere tildelinger

SkS-Lab //


Her er oversikten over alle prosjektene som er bevilget midler, både LAB og gjestespill, siden støtteordningens oppstart høsten 2016. Noen av arbeidsvisningene av SkS-Lab vol. 7 er utsatt grunnet Koronasituasjonen. Følg oss på Facebook for oppdatert info om nye visningstidspunkt.

Tidligere tildelinger

Lab

Gjestespill

Gjestespill //


KONTAKT OSS

Leder: 

Peder Horgen  975 30197

peder@scenekunstsor.no


Informasjonsansvarlig:  

Tonje Steen  942 44737

scenekunstsor@gmail.com


Besøksadresse: Kongens gate 6, 4610 Kristiansand