Siste tildelinger


Mottakere av SkS-LABmidler 

HØST 2022 - SkS-LAB vol. 12, - 16 søknader, 4 innvilgetMottakere av SkS-Formidling 

VÅR 2023 - SkS-Formidling vol. 10 - KOMMER