Siste tildelinger


Mottakere av SkS-LABmidler 

VÅR 2022 - SkS-LAB vol. 11, - 16 søknader, 4 innvilgetMottakere av gjestespillmidler 

VÅR 2022 - SkS-Formidling vol. 9, - 11 søknader, 3 innvilget