Bookingteateret

BOOKE SCENEROM PÅ TEATERET

Medlemmer kan nå booke scenerom på Teateret til en redusert pris.

PRISER

Intimscenen: kr. 2.250,- per dag

Biscenen: kr. 3.250,- per dag

Hovedscenen: kr. 7500,- per dag

PRISER v/ "split-leie"

Intimscenen: kr. 1500,- per dag  - (kr. 750,- i reduksjon)

Biscenen: kr. 1900,- per dag        - (kr. 1350,- i reduksjon)

Hovedscenen: 5750,- per dag   - (kr. 1750,- i reduksjon)

Teateret har gitt Scenekunst Sørs medlemmer 50% rabatt av ordinær leiepris på scenerommene. I tillegg får man en ytterligere rabatt ved "split-leie".

Dersom man "split-leier" vil det si at man deler dagen med en annen aktør.

Erfaringsmessig dreier dette seg oftest om utleie på dagtid, til UiAs forelesninger og arrangementer for privat næringsliv.

Disse arrangementene varer som regel fra kl. 11 til kl. 15. (senest til kl.16), det vil si at man ved "split-leie" ikke har tilgang på scenerommet før på ettermiddagen. Dersom du ikke ønsker å akseptere "split-leie" høynes leieprisen med en ekstra kostnad på kr. 500,- per dag.

Dette gjelder kun de dagene Teateret sender deg forespørsel om "split-leie", og du avslår.

Les mer om de forskjellige scenerommene her.

SkS-SUBSIDIERING AV SCENEROM

I tillegg til disse prisene kan man søke Scenekunst Sør om ytterligere subsidiering av leiepris på Teaterets scenerom. Ordningen vil fungere etter kvote-prinisppet, hvor hvert medlem kan søke om subsidiering for et visst antall dager i året, avhengig av hvilke scenerom man booker. SkS har per dags dato kr. 80 000,- i kvote som skal brukes til subsidiering av scenerom på Teateret i 2021, fordelt på våre medlemmer. Nå kvoten er brukt opp, vil tilbud om subsidiering opphøre, frem til SkS eventuelt fremskaffer nye midler til støtteordningen. 

Følg med for løpende informasjon om ordningen på våre nettsider eller i nyhetsbrev.


Disse prisene vil gjelde som totalpris for SkS-subsidierte dager:

SkS SUBSIDIERING/PRISER

Intimscenen: kr. 1.450,- per dag

Biscenen: kr. 2.250,- per dag

Hovedscenen: kr. 6300,- per dag

PRISER v/ "split-leie"

Intimscenen: kr. 700,- per dag

Biscenen: kr. 900,- per dag

Hovedscenen: kr. 4550,- per dag

I tillegg vil det tilkomme et gebyr på 5%, (opp til max. kr. 1500,-) av billettinntekter til Scenekunst Sør ved hver forestillingsdag.

Disse inntektene vil legges til "kvota" og komme våre medlemmer til gode igjen.

Informasjon om leieforhold


 • Leieprisen gjelder en hel dag, med mindre det gjøres avtale om "split-leie" med annen aktør.
 • Leieperioden gjelder innenfor Teaterets åpningstider (kl.11-22).
 • Prisene er basert på rålokaler og bruk av teknisk anlegg og inkluderer ikke lys- eller lydtekniker.
 • Ved bruk av Teaterets egne lys- og lydteknikere må det påberegnes kr.3500,- inkl. mva per dag.
 • Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på scenerommet under leieperioden.
 • Scenerommet skal leveres tilbake i samme tilstand som ved leieperiodens oppstart. Vaskegebyr kan kreves dersom rommet ikke overleveres i tilfredstillende stand. 
 • Leietagere får 10% i baren, og tilbud om en "lunsjpakke" til kr 75,- for en sandwich/suppe + 1 enhet drikke på Teateret.
 • Alle aktører som leier scenerom for en forestilling skal ha Teateret AS og Scenekunst Sør som co-produsent/sponsor i all markedsføring digitalt og fysisk. (Last ned logo under her)
 • Dersom Teateret får en forespørsel om å leie ut scenerommet samme dag som leietager (du) allerede har booket, kan Teateret gi et tilbud om "split-leie". Dersom leietager (du) aksepterer "split-leie", mottar du en refusjon på leieprisen pålydende:
 • Intimscenen: kr. 750,- i reduksjon per leiedag.
 • Biscenen: kr. 1350,- per leiedag.
 • Hovedscenen: kr. 1750,- per leiedag. 
 • Dersom leietager ikke ønsker å akseptere "split-leie" høynes leieprisen med en ekstra kostnad på kr. 500,- per dag. Dette gjelder bare dagene Teateret har gitt forespørsel om "split-leie."
 • Dersom scenerommet allerede er booket til en annen leietager de forespurte dager, skal SkS-leietager få tilbud om "split-leie" fra Teateret, med en prisreduksjon på 15% av ordinær pris. Leietager som booket lokalet først, har da førsterett på å bestemme tidsrom for leie, men de må velge mellom "første halvdel" (dag), eller "andre halvdel" (kveld) av dagen, og kan ikke dele opp dagen i flere tidsperioder.

Galleri

Biscenen
Biscenen
Biscenen
Biscenen
Intimscenen
Intimscenen
Intimscenen
Intimscenen

Intimscene: 76 sitteplasser

Biscene: 140 sitteplasser

Hovedscene: 300+ sitteplasserDet er også mulig å leie

"Chambre separèe i 2.etg:

kr. 1250,- per dag.

ca. 90 sitteplasser

Passer for kurs, møter og seminarer.