Nyttigelenker

Faste frister:

JANUAR


Kristiansand kommune:

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Frist. 15. januar

FEBRUAR


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. februar

MARS


Kulturrådet:

Amatørteateraktivitet i grupper

Frist 3. mars


Agder fylkeskommune:

Tilskudd til kulturtiltak

Frist. 15. mars

APRIL


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. april


Norsk skuespillerforbund:

Fond for frilansere

Frist. 1. april

MAI


Agder fylkeskommune:

Tilskudd til amatørteater

Frist. 1. mai

JUNI


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. juni


Kulturrådet:

Formidling gjestespill

Frist. 3 juni


Kulturrådet:

Forprosjekt scenekunst

Frist. 3. juni


Kulturrådet:

Fri scenekunst - kunstnerskap

Frist. 3. juni


Kulturrådet:

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Frist. 3. juni

AUGUST


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. august


Kristiansand kommune:

Tilskudd til kunst- og kulturformål

Frist. 15. august

SEPTEMBER


Norsk skuespillerforbund:

Fond for frilansere

Frist. 1. september


Kulturrådet:

Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Formidling gjestespill

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Forprosjekt scenekunst

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Forprosjekt scenekunst

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Fri scenekunst - prosjekt dans

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Fri scenekunst - prosjekt teater

Frist. 2. september


Kulturrådet:

Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

Frist. 2. september

OKTOBER


DKS:

Den kulturelle skolesekken

Frist. 1. oktober


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Arbeidsstipend

Frist. 16. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Arbeidsstipend yngre

Frist. 16. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Diversestipend

Frist. 16. oktober


Kulturrådet:

Kunstner - Diversestipend nyutd.

Frist. 16. oktober

DESEMBER


Cultiva Express:

Kunst - prosjektstipend

Frist. 1. desember

Facebookgrupper

Nyttige nettsteder

VIKTIGE SØKNADSFRISTER

Løpende frister:


Norwegian Arts Abroad:

Bransjetilskudd - scenekunst

Markedsføringsstøtte


Kulturrådet:

FFLB - gjenopptakelse av sceneforestillinger

Nye spillesteder


Frifond teater:

Kurs, aktiviteter og forestillinger

1/3 av deltagerne må være under 26 år

Kommer mer her...

KONTAKT OSS

Leder: 

Peder Horgen  975 30197

peder@scenekunstsor.no


Informasjonsansvarlig:  

Tonje Steen  942 44737

scenekunstsor@gmail.com


Besøksadresse: Kongens gate 6, 4610 Kristiansand