RESIDENS

Residens


Scenekunst Sør arbeider med å etablere en fast, søkbar residensordning.


Målet med residensordningen er å muliggjøre profesjonell scenekunstproduksjon på Sørlandet som involverer en eller flere aktører som ikke er bosatt i regionen.


Ordningen vil kunne dekke reise, opphold, produksjons- og prøvelokaler, tilgang på teknisk utstyr og tilbud om veiledning.


Vi har nå fått tilbud om å leie 2 fine soverom med stue og bad, sentralt i Kr.sand til residerende scenekunstnere. Kjøkken deles med utleier, som er et hyggelig par som jobber innen kunst- og kultursektoren i byen. Ta kontakt for mer info, dersom du har behov for å innlosjere deg selv, eller besøkende scenekunstnere i Kr.sand fremover.

KONTAKT OSS

Leder: 

Peder Horgen  975 30197

peder@scenekunstsor.no


Informasjonsansvarlig:  

Tonje Steen  942 44737

scenekunstsor@gmail.com


Besøksadresse: Kongens gate 6, 4610 Kristiansand