RESIDENS

Residens


Scenekunst Sør arbeider med å etablere en fast, søkbar residensordning.


Målet med residensordningen er å muliggjøre profesjonell scenekunstproduksjon på Sørlandet som involverer en eller flere aktører som ikke er bosatt i regionen.


Ordningen vil kunne dekke reise, opphold, produksjons- og prøvelokaler, tilgang på teknisk utstyr og tilbud om veiledning.


Fram til en fast ordning er på plass oppfordrer vi medlemmer som har denne typen behov til å ta kontakt med oss. I mange tilfeller vil vi kunne yte denne typen støtte, som ledd i utprøving av hva residensordningen bør inneholde.

KONTAKT OSS

Leder: 

Peder Horgen  975 30197


Informasjonsansvarlig:  

Tonje Steen  942 44737

scenekunstsor@gmail.com


Besøksadresse: Kongens gate 6, 4610 Kristiansand