Veiledning

Søknadsveiledning 


Ønsker du å søke, eller er igang med en søknad? Trenger du å få råd og innspill til søknadsskrivingen, noen å tenke høyt med, sparre litt med?


Tilbudet om søknadsveiledning er et enkelt servicetilbud vi tilbyr medlemmer. Her kan man få bistand i søknadsprosessen fra kolleger og andre ressurspersoner med relevant erfaring. 


Veilederne våre har omfattende erfaring i søknadsverdenen. De har både sittet i fagutvalg som har vurdert søknader, og ikke minst produsert et høyt antall egne søknader og erfart både suksess og avslag.

Mentorordning


Ønsker du en mentor/ytre øye?

I produksjonsfasen kan det være givende med et kompetent blikk utenfra, et ytre øye, som kan observere og kommentere arbeid/prosess/resultat.


Slike bidrag har potensiale til å katalysere utviklingsprosesser, kanskje åpne noen dører, kanskje forsterke eller endre retningsvalg. Ved å bidra til mentoring ønsker SkS å stimulere ytterligere videreutvikling i den regionale scenekunstproduksjonen. 


I forbindelse med en produksjon kan du søke SkS om dekning av lønn til én eller flere arbeidsdager med en mentor/ytre øye. Konkret hvem denne mentoren skal være vil bl.a. avhenge av hvilken kompetanse som er mest nyttig for prosjektet, og være opptil en dialog mellom deg og SkS.


Ordningen gjelder kunstnere som bor og virker i Agder. PS: Cultivas 'superekspress' støtter også mentor/konsulent (med inntil kr 4000), men bare for de som er folkeregistrert eller student i Kristiansand og som er mellom 20 og 35 år.

KONTAKT OSS

Leder: 

Peder Horgen  975 30197


Informasjonsansvarlig:  

Tonje Steen  942 44737

scenekunstsor@gmail.com


Besøksadresse: Kongens gate 6, 4610 Kristiansand